Fit ball – zajęcia z piłką

szczególnie groźna żółtaczka zastoinowa zwana jest również cholestazą żółtaczka typu a

Fit ball jest jedną z form fitness, w trakcie których wykorzystuje się specjalne piłki. Mają one dość dużą średnicę, która najczęściej wynosi ok. 50 cm. Początkowo tego rodzaju piłki przeznaczone były do leczenia dzieci w problemami ortopedycznymi. Zauważono, że dzięki ćwiczeniom na piłce, mięśnie są mocniejsze, dlatego bardzo szybko podobne ćwiczenia zaczęto wykonywać w klubach fitness.

Piłki różnią się średnicą. Każdy uczestnik zajęć dostaje odpowiednio dopasowaną piłkę, w zależności od wzrostu. Fit ball to zróżnicowane ćwiczenia o różnej intensywności. W zależności od potrzeb można wykonywać ćwiczenia rozciągające lub relaksujące. Piłka idealnie sprawdza się w przypadku problemów z koordynacją. Fit ball umożliwia zmniejszenia napięcia w takich rejonach, jak lędźwie, kark czy łopatki. Tego rodzaju ćwiczenia działają zbawiennie na kręgosłup i stawy skokowe.

Fit ball polecane są wszystkim niezależnie od wieku czy płci. Ćwiczenia nadają się także dla dzieci. Nie ma znaczenia kondycja fizyczna czy sprawność ruchowa, bowiem dzięki fit ball, można je istotnie poprawić.

ProSzkliwo płyn opinie